Ο καιρός στην Κοζάνη

Πέμπτη 16 Μαΐου 2013

Έκδοση άδειας εργασίας των Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή/τριας ως προαπαιτούμενο για την έκδοση άδειας εργασίας των Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.......Κάντε κλίκ εδώ για να δείτε την εγκύκλιο του ΙΚΑ
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

Υγιεινή σώματος βαρέως πάσχοντος ασθενή

Εισαγωγή - Ορισμοί 
Η ατομική καθαριότητα είναι σημαντική για την προαγωγή της υγείας του δέρματος του ασθενούς. Βοηθάει το δέρμα να επιτελέσει σωστά τις βασικές του λειτουργίες (προστατευτική, απεκκριτική και απορροφητική, θερμορυθμιστική, αισθητήρια και μεταβολική) και το νοσηλευτή να εκτιμήσει καλύτερα την κατάστασή του.
 Ως «βαριά πάσχοντες ασθενείς» ορίζονται αυτοί που λόγω δυσλειτουργίας ή ανεπάρκειας ενός ή περισσοτέρων οργάνων ή συστημάτων η επιβίωσή τους εξαρτάται από προηγμένα μέσα ή μηχανήματα παρακολούθησης και θεραπείας. Για τους σκοπούς αυτού του πρωτοκόλλου «βαριά πάσχοντες ασθενείς» εννοούνται οι ασθενείς για τους οποίους απαιτείται φροντίδα ανώτερου επίπεδου απ' αυτή που συνήθως παρέχεται σε ένα νοσηλευτικό τμήμα ή κλινική...Κάντε κλικ εδω για να διαβάσετε περισσότερα..

.

. .
Διαβάστε περισσότερα...

Πρόληψη οριζόντιας μετάδοσης λοιμώξεων

Εισαγωγή - Ορισμοί
Η οριζόντια μετάδοση νοσοκομειακών παθογόνων αναφέρεται στη διασπορά παθογόνων μικροοργανισμών (βακτήρια, ιοί, μύκητες) από τον έναν ασθενή στον άλλον, από το νοσοκομειακό περιβάλλον στον ασθενή ή από τους επαγγελματίες υγείας στον ασθενή.
Η μετάδοση γίνεται είτε με επαφή, άμεση και έμμεση, είτε μέσω σταγονιδίων, αλλά και αερογενώς.
Η οριζόντια μετάδοση λοιμώξεων συνεπάγεται:
Αύξηση των δεικτών νοσηρότητας και θνητότητας.
Παράταση της διάρκειας νοσηλείας. Αύξηση του κόστους νοσηλείας.
Χρήση προωθημένων αντιβιοτικών -> αύξηση φυσικής επιλογής -> επικράτηση ανθεκτικών στελεχών...Κάντε κλικ εδω για να διαβάσετε περισσότερα.
 . Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".
Διαβάστε περισσότερα...

Διεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα Παίδων

Εισαγωγή - Ορισμοί 
Οι παιδιατρικοί ασθενείς παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές στην ανατομία και τη φυσιολογία σε σχέση με τους ενήλικες. Ως εκ τούτου χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης από την ομάδα του χειρουργείου και την ομάδα αναισθησίας. Οι διαφορές αυτές εντοπίζονται στα παρακάτω σημεία:
♦Το κεφάλι είναι σχετικά μεγάλο και ο λαιμός κοντός.
♦Η γλώσσα είναι σχετικά μεγάλη και εύκολα αποφράσσει το λάρυγγα όταν καταστέλλονται τα προστατευτικά αντανακλαστικά του αεραγωγού.
♦Οι ρινικές κοιλότητες είναι στενές και αποφράσσονται εύκολα από εκκρίσεις ή οίδημα.
♦Ο λάρυγγας του βρέφους έχει σχήμα χοάνης.... Κάντε κλικ εδω για να διαβάσετε περισσότερα


 .. .
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Μετεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα παίδων

Εισαγωγή - Ορισμοί 
H νοσηλευτική μετεγχειρητική αντιμετώπιση ενός νεογνού - βρέφους - παιδιού διαφέρει ουσιαστικά από την αντίστοιχη αντιμετώπιση του ενήλικα. Οι διαφορές από τον ενήλικα είναι τόσο μεγαλύτερες όσο μικρότερο είναι το παιδί, με αποτέλεσμα μικρές παρεκκλίσεις από τις φυσιολογικές τιμές να οδηγούν σε σοβαρές διαταραχές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ισορροπία ύδατος - ηλεκτρολυτών, τη λειτουργία των νεφρών και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του παιδιού.
Οι νοσηλευτές καλούνται να ανταποκριθούν στις συνεχείς τροποποιήσεις του συστήματος παροχής φροντίδας και να παρέχουν επικεντρωμένα τη φροντίδα στους μικρούς ασθενείς μετεγχειρητικά. Το παιδί φοβάται, δεν εξοικειώνεται γρήγορα με το περιβάλλον, δεν εκφράζεται ελευθέρα και είναι ουσιαστικά ανήμπορο να περιγράψει τα συμπτώματα ή τα ενοχλήματα που έχει. Πολλά παιδιά δε θέλουν ή δε μπορούν να συνεργασθούν για την ορθή αξιολόγηση των συμπτωμάτων.
Για το λόγο αυτό οι νοσηλευτές που θα παραλάβουν ένα παιδί που έχει υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση, πρέπει να είναι ικανοί και έμπειροι με εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από το παιδί, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύουν κάθε μεταβολή της κατάστασης του μικρού ασθενή. Επίσης θα πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του παιδιού για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία....Διαβάστε περισσότερα.... 

 .. . 
Διαβάστε περισσότερα...

Προεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα Παίδων

Εισαγωγή - Ορισμοί 
Η είσοδος του παιδιού στο άγνωστο περιβάλλον του νοσοκομείου και η επικείμενη χειρουργική επέμβαση αποτελούν μία τραυματική εμπειρία τόσο για το ίδιο, όσο και για την οικογένεια του. Επομένως η ανάπτυξη της προεγχειρητικής νοσηλευτικής φροντίδας του μικρού ασθενή θα πρέπει να σχεδιάζεται με βάση όλες του τις ανάγκες: σωματικές, ψυχικές, αναπτυξιακές, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της οικογένειας του.
Η προεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα έχει λοιπόν ως στόχο να προετοιμάσει το άρρωστο παιδί - τόσο σωματικά, όσο και ψυχολογικά - για την αναισθησία, την επέμβαση και τη μετεγχειρητική περίοδο και μπορεί να διαιρεθεί σε τρία (3) στάδια: .....Διαβάστε περισσότερα

 
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Μαιευτική Φροντίδα

Οι Μαίες οφείλουν να είναι γνώστες των γενικών κατευθυντηρίων οδηγιών της σύγχρονης Νοσηλευτικής τέχνης και συγχρόνως θα πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις δεξιότητες της τεκμηριωμένης Μαιευτικής τέχνης, με γνώμονα το Μαιευτικό μοντέλο περίθαλψης, όπως το ορίζουν: η εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 351/1989), η οδηγία 2005/36/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο WHO, η ICM (International Confederation Midwives) και άλλοι Διεθνείς οργανισμοί.
Το Μαιευτικό μοντέλο περίθαλψης, που βασίζεται στην παραδοχή ότι η εγκυμοσύνη και η γέννηση είναι φυσιολογικά γεγονότα της ζωής, επικεντρώνεται στη γυναίκα και την παρέχει τεκμηριωμένη Μαιευτική φροντίδα, πληροφόρηση, στήριξη και ενδυνάμωση, ώστε να είναι ικανή να επιλέξει, να αποφασίσει και να αναλάβει την ευθύνη των επιλογών και των αποφάσεών της στη διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής της. Διαβάστε περισσότερα...


.
Διαβάστε περισσότερα...

Μετεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων

Εισαγωγή - Ορισμοί

Ως μετεγχειρητική φροντίδα ορίζεται:
❖ Η άμεση μετεγχειρητική φροντίδα που παρέχεται στη μονάδα ανάνηψης και
❖ Η συνεχιζόμενη που διαρκεί από τη στιγμή που ο ασθενής θα επιστρέψει από την ανάνηψη στο θάλαμο νοσηλείας μέχρι την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Σε όλα τα στάδια οι νοσηλευτές χρησιμοποιούν τη νοσηλευτική διεργασία με σκοπό:
❖ Την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας του ασθενούς
❖ Την πρόληψη των επιπλοκών και την αντιμετώπιση τους
❖ Τη διδασκαλία του ασθενούς και των συγγενών του ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες για φροντίδα στο σπίτι. Διαβάστε περισσότερα....


 . 
Διαβάστε περισσότερα...

Προεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων

Εισαγωγή - Ορισμός 
Η προεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα ξεκινά με την απόφαση ότι η χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη και διαρκεί μέχρι τη στιγμή που ο ασθενής μεταφέρεται στο κρεβάτι του χειρουργείου. Η ευθύνη του νοσηλευτή είναι:
♦ να αναγνωρίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση κινδύνων από τη χειρουργική διαδικασία,
♦ να αξιολογήσει τις σωματικές και τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες του ασθενούς και της οικογένειας,
♦ να αναπτύξει ένα σχέδιο φροντίδας &
♦ να διευκολύνει την νοσηλεία του ασθενή κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής περιόδου. Διαβάστε περισσότερα

 .
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Πρωτόκολλο στοματικής υγιεινής

Εισαγωγή - Ορισμοί
Η υγιεινή του στόματος αποτελεί βασικό μέρος της όλης φροντίδας του αρρώστου και περιλαμβάνει τη φροντίδα των δοντιών, της γλώσσας, της υπερώας και των έσω επιφανειών των παρειών. Συμπληρώνεται με τη συχνή ενυδάτωση του στόματος και των χειλιών. Η στοματική κοιλότητα ανήκει τόσο στο πεπτικό όσο και στο αναπνευστικό σύστημα και έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Διαβάστε περισσότερα.
.
Διαβάστε περισσότερα...

Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών από το νοσηλευτικό προσωπικό

Η χρήση γαντιών αποσκοπεί στο να εμποδίσει την μόλυνση των χεριών του επαγγελματία φροντίδας υγείας, καθώς αυτά έρχονται σε επαφή με τους βλεννογόνους, το αίμα ή το σάλιο του ασθενούς. Ταυτόχρονα τα γάντια μειώνουν τη πιθανότητα να μεταδοθεί ένας μικροοργανισμός από τον επαγγελματία φροντίδας υγείας στον ασθενή κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας ή επέμβασης. Τα γάντια  είναι  πάντοτε   μιας  χρήσης   και  θα  πρέπει  να χρησιμοποιούνται  μόνο για  κάθε  ένα άτομο  ξεχωριστά. Σημαντική είναι η υπενθύμιση της αλλαγής τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας από τον ένα ασθενή στον άλλο, όταν τα γάντια καταστρέφονται ή διαπερνώνται. Παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση των γαντιών, δεν συνεπάγεται παραγνώριση της ανάγκης για πλύσιμο των χεριών, πριν και μετά της χρήσης των γαντιών. Διαβάστε περισσότερα....
Διαβάστε περισσότερα...

Βασικές αρχές της Άσηπτη Τεχνική Μη-Επαφής

Η αποτελεσματική εφαρμογή της ΑΤΜΕ βασίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές:
•    Πλένετε πάντα τα χέρια με αποτελεσματικό τρόπο (υγιεινή των χεριών)
•    Μην αγγίζετε/επιμολύνετε ποτέ τα "σημεία κλειδιά"
•    Κρατάτε τα " σημεία μη-κλειδιά" με σιγουριά
•    Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης για την πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα....

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Λήψη Ζωτικών Σημείων σε Παιδιά

I.    Μέτρηση θερμοκρασίας
II.    Εκτίμηση των περιφερικών σφύξεων δια της ψηλάφησης
III.    Μέτρηση αναπνοών
IV.    Μέτρηση αρτηριακής πίεσης Κάντε κλικ για να διαβάσετε περισσότερα.
Διαβάστε περισσότερα...

Λήψη Ζωτικών Σημείων σε Ενήλικες

I.    Μέτρηση θερμοκρασίας
II.    Εκτίμηση των περιφερικών σφύξεων δια της ψηλάφησης
III.    Μέτρηση αναπνοών
IV.    Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

Ι. Μέτρηση θερμοκρασίας
Εισαγωγή - Ορισμοί
Η θερμοκρασία παρουσιάζει την ισορροπία μεταξύ της παραγόμενης και αποβαλ-λόμενης θερμότητας και ρυθμίζεται στον υποθάλαμο του εγκεφάλου. Οι διακυμάνσεις δείχνουν την κατάσταση υγείας του σώματος. Αν υπάρχει υπερθερμία, λόγω πυρετογόνων παραγόντων ή ασθένεια του νευρικού συστήματος ή άλλη βλάβη, η θερμοστατική λειτουργία μπορεί να διαταραχθεί......Διαβάστε περισσότερα.
Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ


Ορισμός
Πρώτες Βοήθειες είναι οι αποδεκτές μέθοδοι επείγουσας αντιμετώπισης των αιφνιδίως πασχόντων ατόμων, με τη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εκείνη τη στιγμή μέσων και υλικών, που παρέχεται στο θύμα ενός ατυχήματος ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά, μέχρι την μεταφορά του στο Νοσοκομείο, ώστε να τεθεί κάτω από ιατρική φροντίδα το συντομότερο δυνατό.
Σκοπός μας είναι η διατήρηση της ζωής,  η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης, η ανακούφιση από τον πόνο και η βοήθεια για ανάνηψη........Κάνε κλικ στο σύνδεσμο για να δεις περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα...

Επιληψία - Πρώτες Βοήθειες (4 videos)Η επιληψία είναι διαταραχή της φυσιολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου.

Πρώτες βοήθειες
Τι πρέπει να ξέρουμε όλοι μας όταν δούμε ένα άτομο να κάνει μια επιληπτική κρίση με σπασμούς:
1) Διατηρείστε την ψυχραιμία σας, καθησυχάστε όσους βρίσκονται κοντά και αφήστε την κρίση να εξελιχθεί χωρίς να προσπαθήστε να τη σταματήσετε. Ταυτόχρονα ηρεμήστε και τους υπόλοιπους που βρίσκονται κοντά στον άρρωστο και δώστε τους να καταλάβουν ότι δεν κινδυνεύει ο άρρωστος. Δείτε περισσότερα........Διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΕΡΟΦΟΡΟΥ ΟΔΟΥ (3 videos)


Η πνιγμονή συμβαίνει όταν ένα ξένο σώμα, για παράδειγμα ένα κομμάτι τροφής σφηνωθεί στο πίσω μέρος του λαιμού και με αυτόν τον τρόπο αποφράζει την είσοδο προς την τραχεία.
Ένα τέτοιο θύμα μπορεί να εμφανίσει δυσκολίες στην αναπνοή και να μελανιάσει (μερική απόφραξη). Εάν έχει τις αισθήσεις του μπορεί να προσπαθήσει να σας δείξει ότι πνίγεται, δείχνοντας ή πιάνοντας τον λαιμό του με τα χέρια του (πλήρης απόφραξη). Δείτε περισσότερα......Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ


Η κάκωση και η διατομή των αιμοφόρων αγγείων έχει ως αποτέλεσμα την αιμορραγία, την έξοδο δηλαδή του αίματος από τα αγγεία προς τον περιβάλλοντα χώρο.
Ανάλογα με το είδος του αγγείου που έχει ραγεί η αιμορραγία διακρίνεται στα ακόλουθα τρία είδη: την αρτηριακή, τη φλεβική και την τριχοειδική.
α. Αρτηριακή αιμορραγία
Η αιμορραγία αυτή προέρχεται από τη διατομή μιας αρτηρίας και χαρακτηρίζεται ως σημειακή και σφύζουσα, καθώς το αίμα αναβλύζει από ένα σημείο με πίεση και κατά ώσεις, σύμφωνα με τους παλμούς της καρδιάς..... Διαβάστε περισσότερα.....  "Διαβάστε περισσότερα".
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 2 Απριλίου 2011

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

 νοσηλευτές παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα μυοσκελετικών ενοχλήσεων. Συχνότερα εμφανίζεται η οσφυαλγία, που συναντάται σε υψηλά ποσοστά (έως 85%), ανάλογα με την ηλικία, τη θέση εργασίας και τη φυσική κατάσταση του εργαζομένου. 
Βασική αιτία της μυοσκελετικής καταπόνησης θεωρούνται τα φορτία που δέχονται οι νοσηλευτές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ανύψωσης, μετακίνησης ασθενών, ενώ ενοχοποιείται και η λανθασμένη στάση του σώματος κατά τη διάρκεια εργασιών σε παρατεταμένη κάμψη. .  


Παρόλα αυτά στην Ελλάδα η χρήση εξοπλισμού για ανύψωση και μετακίνηση ασθενών στα Νοσοκομεία και σε άλλες δομές υγείας όπως οίκοι ευγηρίας κ.λ.π παραμένει ανύπαρκτη έως υποτυπώδης. Εντυπωσιακό επίσης είναι το γεγονός ότι δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα ούτε το νοσηλευτικό προσωπικό η έλλειψη αυτή. Αντίθετα, στα περισσότερα Νοσοκομεία της Ευρώπης οι εργαζόμενοι παρακολουθούν ανάλογα προγράμματα εκπαίδευσης και χρήσης του εξοπλισμού αυτού.
Διαβάστε περισσότερα...